10 Mart 2015 Salı

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının icrası

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının icrası ile Bakanlar Komitesi'nin bu konudaki denetimine ilişkin oldukça aydınlatıcı bir video hazırlamış bulunuyor. İlgilenenler bakımından yararlı olacağını umuyorum. Aşağıda sunduğumuz linkte Türkçe olarak bu videoyu izleyebilirsiniz. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Presentation/Video_tr.asp

Hiç yorum yok: