18 Nisan 2014 Cuma

Hala Geçici Tedbir Kararlarına Uymayan Devletler Var

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 39. maddesi uyarınca, Mahkeme tarafından Taraf Devletlere ilişkin verilmiş geçici tedbir kararlarının hala ciddi ve kaygı verici bir şekilde uygulanmadığına ilişkin vakalar sorun olmayı sürdürüyor. En son olarak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi geçen hafta bu konudaki kaygıları gündeme getiren bir karar taslağını kabul etti. Söz konusu karar ve tavsiye taslakları Parlamenterler Meclisi Genel Kuruluna tartışılıp kabul edilmek üzere gönderilecek. Komite'nin karar taslağının vurucu kısımları aşağıya alınmıştır: 

"Komite, bazı Taraf Devletler tarafından Mahkeme'nin özellikle işkence tehlikesi altında olabileceği ülkelere iade ya da sınırdışı edilmekten başvurucuları korumayı amaçlayan geçici tedbir kararlarını açıkça ihlal etmelerini sert bir şekilde kınar. Komite, özellikle Rusya Federasyonu'nda gözlemlenen geçici tedbir kararı uyarınca korunması gereken başvurucuların geçici olarak kaybolmaları ve ardından iadesinin talep edildiği ülkede ortaya çıkmasına ilişkin yakın tarihli fenomenden kaygı duymaktadır. Bu daha önce Parlamenterler Meclisi tarafından defalarca kınanan "faili meçhul kaçırmalarla" ilişkilendirilebilir.
Komite, Mahkeme tarafından, olgusal karineleri ve Mahkeme'nin daha kapsamlı bilgi ya da kanıt taleplerine tam, samimi ve adil bir açıklama sağlamak konusunda başarısızlık anlamına gelen Taraf Devletlerin kendisiyle işbirliğini reddetmesiyle başa çıkabilmek için kanıt yükünü yer değiştirmesi yolunu artan bir şekilde kullanılmasını memnuniyetle karşılamaktadır."

İngilizce bilen okuyucular, İçtüzüğün 39. maddesini ihlal eden ya da ihlal ettiği iddiasında olan vakaların ve Mahkeme'nin yanıtının tam bir incelemesini içeren rapora ve tartışma tutanaklarına üzerlerini tıklayarak ulaşabilirler. 

Hiç yorum yok: