1 Temmuz 2013 Pazartesi

Mahkeme İçtüzüğünde önemli değişiklikler yürürlüğe girdi.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Genel Kurulu (Plenary of the Court), geçtiğimiz yıl Brighton Konferansı sonrasında meydana gelen değişiklikler ve 15 Nolu Protokolün imzaya açılma aşamasına gelmesini de dikkate alarak Mahkeme İçtüzüğünde kapsamlı değişikliklere gitmiştir. Mahkeme Genel Kurulu'nun 14 Ocak, 6 Şubat ve 6 Mayıs 2013 tarihli toplantılarında gerçekleştirilen değişikliklerin bir kısmı 1 Mayıs, bir kısmı ise 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

Bireysel başvurunun yapılmasına ilişkin İçtüzüğün 47. maddesinde gerçekleştirilen ön-başvuru usulünü ortadan kaldıran ve başvuru formunda eksiklik ve öngörülen koşulları karşılamayan başvuruda bulunulması halinde başvurunun kabuledilemez bulunması ya da kayıttan düşülmesi uygulamasını içeren değişiklikler ise 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

İçtüzüğün 47. maddesinin 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe gireceği söylenmiş olmasına rağmen, bazı hükümlerinin bu yılın Mayıs ayından itibaren uygulanmaya başlandığını ve başvuru formunun gerekli kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle Tek Yargıçlı Oluşumlar tarafından bazı başvuruların kayıttan düşülmesi ya da kabuledilemez bulunduğuna ve buna gerekçe olarak İçtüzüğün 47. maddesinin gösterildiğine tanık olunmaktadır. Dolayısıyla uygulamacıların bu hususu şimdiden dikkate almasında saymakla bitmez yarar bulunuyor.

İçtüzüğün ve Uygulama Yönergelerinin son halini de içeren Türkçe çevirilerine, bu blogun mevzuat sayfasından ulaşılabilir.

Hiç yorum yok: