27 Haziran 2013 Perşembe

15 Nolu Protokol İmzaya Açıldı

İsveç delegesi 15 Nolu Protokolü imzalarken
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde bazı değişikliklere giden Sözleşme'nin 15 Nolu Protokolü 24 Haziran 2013 Pazartesi günü imzaya açıldı. Sözleşme'ye ek 15 Nolu Protokol imzaya açıldığı gün 20 üye Devlet tarafından imzalandı. İmzacı Devletler arasında henüz Türkiye Cumhuriyeti bulunmuyor.

15 Nolu Protokol Sözleşme'de hangi değişiklikleri öngörüyor?

Öncelikle Sözleşme'nin Başlangıç kısmının sonuna Taraf Devletlerin "takdir marjına" ve Sözleşme'nin "ikincillik ilkesine" vurgu yapan yeni bir fıkra ekleniyor (15P-md1). Bilindiği gibi, Brighton Konferansın'da Birleşik Krallık ve Türkiye'nin başını çektiği bir grup ülke bu konuda bastırmış ve bu ülkeleri tatmin etmeye yönelik böyle bir formül geliştirilmişti.

Diğer bir değişiklik, yargıçlık koşullarını düzenleyen 21. maddede gerçekleştiriliyor. 15 Nolu Protokolün 2. maddesi ile Sözleşme'nin 21. maddesine yeni bir fıkra eklenerek yargıçlığa seçilmek için 65 yaş sınırı getiriliyor.

Son olarak, bireysel başvuruların "kabuledilebilirlik" koşullarını düzenleyen 35. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen "altı aylık süre" kuralı değiştirilerek bu süre "dört ay" ile sınırlandırılıyor (15P-md4). Yine 35. maddenin 3. fıkrasının (b) bendinde belirtilen "ulusal bir mahkeme tarafından gereği gibi incelenmemiş hiçbir dava bu gerekçe ile reddedilemez" cümlesi de 15 Nolu Protokolün 5. maddesi ile silinmesi öngörülüyor.

15 Nolu Protokol Avrupa Konseyi'ne üye bütün Devletler tarafından imzalanıp onaylanıp onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine depo edildikten sonra yürürlüğe girecek.

Hiç yorum yok: