23 Kasım 2012 Cuma

Altunay kararı sonrası: Arioğlu ve Diğerleri v. Türkiye kabuledilemezlik kararı

Mahkeme, 15 Mayıs 2012 tarihinde verdiği Altunay v. Türkiye (42936/07) kararı sonrasında benzer nitelikteki 2B arazilerine ilişkin olarak Hazine tarafından orman kadastrosunda orman göründüğü gerekçesiyle sahiplerine tazminat ödenmeksizin tapu iptali gerçekleştirilen başvuruculara ilişkin olarak geliştirdiği emsal niteliğindeki içtihadının ilk uygulamasını 6 Kasım 2012 tarihli Arioğlu ve Diğerleri v. Türkiye (11166/05) başvurusunda verdiği kabuledilemezlik kararıyla gerçekleştirmiş bulunuyor. 

Altunay v. Türkiye kararı daha önce bu blogda "Altunay v. Türkiye: tazminatsız tapu iptali nedeniyle AİHM'e giden davalar sil baştan" başlığı altında ayrıntılı olarak duyurulmuştu.

 İHM, 21 Kasım 2012 tarihli bir basın duyurusuyla:

Söz konusu karar çerçevesinde tespit ettiği yapısal soruna dayalı olarak, Yargıtay'ın MK. 1007. maddesi uyarınca tapu iptaline ilişkin karardan itibaren 10 yıllık süre içerisinde hak sahiplerinin tazminat davası açma haklarını tanıyan içtihat değişikliği ile 2B arazilerine yönelik olarak 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6292 sayılı Yasa uyarınca kullanılabilecek yeni iç hukuk yolu doğduğundan bahisle önceki içtihadını yineleyerek Sözleşme'nin 35.maddesinin 1. fıkrası uyarınca getirilmiş olan iç hukuk yolu  tüketilmeksizin önüne gelindiği gerekçesiyle kabuledilemezlik kararı verdiğini açıklamıştır.

Görüldüğü gibi, daha önce benzer gerekçelerle tazminatsız tapu iptalleri yapıldığı için Mahkeme önüne götürülen başvurular hakkında Arioğlu ve Diğerleri kararıyla birlikte hızlı bir şekilde kabuledilemezlik kararları verilerek başvurucuların MK.1007. maddesi uyarınca tazminat yoluna yönlendirilmeleri beklenmelidir.Hiç yorum yok: