14 Ekim 2011 Cuma

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İdari Özerkliği genişletiliyor

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 12 Ekim 2011 tarihli toplantısında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine ait olan personelin idaresine ilişkin yetkilerinden bir kısmını İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğüne devreden yeni bir karar kabul etti (resolution CM/Res(2011)9). Söz konusu kararla birlikte Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yeni yetkileri 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacak. 
Buna göre: Yazı İşleri Müdür Yardımcıları, yazı işleri personelinin işe alınmasında, terfi ve işlerine son verilmesinde asıl idari birim olacaklar. Ayrıca, daha önce personelin disiplin işlemleri ve soruşturmalarına ilişkin Genel Sekretere ait yetkiler de bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren Yazı İşleri Müdürlüğü'ne geçiyor. 

Yeni yetkiler, İnterlaken sürecinde Mahkeme'nin daha etkili bir yapı kazanmasına ilişkin amacı gerçekleştirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor. 


Hiç yorum yok: