28 Temmuz 2011 Perşembe

AİHM, Eleme Bölümü ilerleme raporunu açıkladı


2011 yılı başında kurulan ve Mahkeme'ye en çok başvuru yapılan beş ülkeden (Rusya, Türkiye, Romanya, Ukrayna ve Polonya) gelen başvuruların incelemesini merkezileştiren Eleme Bölümü (Filtering Section) çalışmalarına ilişkin ilk verilen gelmeye başladı.

Mahkeme'ye gönderilen başvuruların yargısal ve idari olarak ele alınmasını hızlandırmaya yardımcı olacak bu Bölümün çalışmasına ilişkin gelen ilk sonuçlar Mahkeme yazı işleri tarafından kamuoyu ile paylaşılmak üzere 21 Temmuz 2011 tarihinde Mahkeme'nin internet sitesinden bir raporla duyuruldu. 

Raporda, Eleme Bölümü'nün işlevi, davaların tam, doğru ve hızlı bir şekilde yürütülmesi, bütün başvuruların, ister hemen karar verilmesi için tek yargıca, ister incelenmesi için üç yargıçlı Komiteye, isterse Mahkeme'nin öncelik politikası uyarınca Daire'ye gönderilmek olsun uygun usuli yollara yerleştirilmesi olarak açıklanmaktadır. Rapora göre, kaynaklar ve çalışma yöntemlerinin akışı merkezileştirilerek, başvurulara cevap süresinin asgariye indirilmesi ve incelenmemiş davaların birikiminin azaltılması ana amacı oluşturmaktadır. Raporda ilk altı ayın sonucunda dikkate değer bir gelişme kaydedildiğinin görüldüğü söylenmektedir. 

Buna göre, uygulama halen şu şekilde gelişmektedir: Ukrayna ve Polonya'dan gelen bütün davalar derhal gözden geçirilerek tevzi edilmektedir. Ukrayna ve Polonya'dan tek yargıçlı oluşumlara tevzi edilen davaların birikimi yılın başından beri düşmüştür. Rusya ve Türkiye'nin dava işleme hızında aşama kaydedilirken, Romanya'dan gelen başvurularda derhal işlenen davaların oranı %94'e ulaşmıştır. 

Genel olarak, Eleme Bölümü Haziran sonuna kadar gelen yeni şikayetlerin 21.859'ini elemiştir. Bunların 11,369'u tek yargıç önünde reddedilmiştir ki bu 2010 yılıyla karşılaştırıldığında %42'lik bir artış anlamına gelmektedir. 

Raporda, son olarak Mahkeme'nin etkililiğini geliştirmeye devam etmek için 2011'in ikinci yarısında örgütlenme ve usullerde daha ileri değişiklikler öngörüldüğü açıklanmaktadır. 

Hiç yorum yok: