27 Haziran 2011 Pazartesi

Mahkeme Başkanı yargıç J.P.Costa'nın görev süresi doluyor

 Geçen hafta, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Fransa’ya ilişkin yeni yargıcı olarak André Potocki’yi 160 evet oyuna karşılık 110 hayır oyuyla seçti.
Yeni yargıç Potocki, halen Mahkeme Başkanı olarak görev yapan yargıç Jean Paul Costa’nın yerine önümüzdeki 4 Kasım 2011 tarihinden itibaren dokuz yıllığına bu görevi yürütecek.
Yargıç Potocki, 1950 doğumlu ve halen Fransız Yargıtay’ında (ticaret davaları bölümünde) yargıç olarak görev yapıyor. Ayrıca Avrupa Toplulukları ilk derece mahkemesinde kısa bir uluslararası yargıçlık deneyimi bulunmakla birlikte insan hakları konularındaki uzmanlığı insan hakları çevrelerinde hayli sınırlı olarak yorumlanıyor.

Hiç yorum yok: