18 Mayıs 2011 Çarşamba

AİHM Küçük v. Türkiye ve İsviçre kararını açıkladı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 17 Mayıs 2011 tarihinde, başvurucu Murat Küçük ve oğlu Nevzat A. Küçük'ün Türkiye ve İsviçre Hükümetlerine karşı Sözleşme'nin 8 ve 5. maddelerinde düzenlenen haklarının ihlal edildiği iddiasıyla açmış olduğu davaya (başv.no.33362/04) ilişkin kararını açıkladı. Kararda, başvuruculardan Murat Küçük'ün oğlunun eski eşi ve onun kardeşi tarafından yasadışı yollardan İsviçre'ye kaçırılmasına karşı Türk ve İsviçre makamlarının yeterli hız ve özenle hareket etmeyerek Sözleşme'nin 8. maddesinde düzenlenen özel hayat ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiklerine ilişkin şikayetini yerinde görmeyerek ihlal görmediğini açıkladı. Mahkeme kararında, önündeki bulgulara göre her iki hükümetin de ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri aldıklarını ve sonunda başvurucunun oğlunun iadesinin gecikmeli de olsa sağlandığına ve mevcut koşullar altında pozitif sorumluluklarına uygun davrandıklarını vurgulamıştır. 
Başvurucunun, oğlunun yasadışı yollardan yurtdışına çıkarılmış olması nedeniyle İsviçre makamlarından oğlunu teslim alıp uçakla Ankara'ya dönüşünde Esenboğa Havalimanı Polisi tarafından gözaltına alınmasının hukuki bir temele dayanmadığı gerekçesiyle Sözleşme'nin 5. maddesi uyarınca kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlal edildiği yönündeki şikayetini ise haklı bularak, Türkiye aleyhine ihlal kararı vermiştir. 
Mahkeme'ye göre, başvurucu ve oğlunun özellikle oğlunun yasadışı yollardan sahte pasaportla çıkarılmasına ilişkin belgeler önlerinde olmasına rağmen yetkililerin, eski eşi ve eski eşinin kardeşi hakkında çıkarılmış yakalama emriyle bağlantılı olarak tutulmaları Sözleşme'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a)-(f) bendlerinde sayılan sebeplerden hiçbirine dayanmamaktadır. 

Sonuç olarak, Mahkeme, Türk Hükümetinin her iki başvurucuya toplam 9.000 Avro manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

Hiç yorum yok: