19 Nisan 2011 Salı

Büyük Daire: Aksu v. Türkiye davasının duruşması yapıldı

Roman kökenli Mustafa Aksu tarafından yapılan başvuru, içinde Çingeneleri aşağılayan pasajların bulunduğu Kültür Bakanlığı tarafından destekli iki yayından şikayetlerine ilişkindir.  Başvurucu, bu yayınlardan birinde Çingeneleri suçla özdeşleştiren ifadelerin varlığı; okul çocuklarının kullanımına ilişkin olarak yayınlanan bir sözlükte yine Çingeneleri aşağılayan ve ayrımcılık içeren ifadeler nedeniyle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. maddesiyle birlikte 14. maddesinde sırasıyla özel yaşama saygı hakkı ve ayrımcılık yasağını ihlal edildiğinden şikayetçi olmuştu. 27 Temmuz 2010 tarihli kararında Mahkeme'nin 2. Dairesi, söz konusu yayınlardaki ifadelerin Türkiye'deki Çingenelerin tarihi ve sosyo-ekonomik yaşam koşullarına odaklanan akademik bir çalışma gerçekleştiren yazarlarının Çingeneleri aşağılama ya da onlar hakkındaki önyargıları körükleme niyetinin bulunmadığını, ama Türkiye'de yaşayan Roman toplumunu betimlediğini bu nedenle başvurucunun etnik aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığının söylenemeyeceğine hükmetti. 
Başvurucunun davanın Büyük Dairede görülmesi istemini kabul eden 5 kişilik Büyük Daire kurulunun bu kararı uyarınca davanın duruşması 13 Nisan 2011 tarihinde yapıldı. Söz konusu duruşma Mahkeme'nin internet sitesindeki podcast linkinden izlenebilir.
Mahkeme'nin kararını önümüzdeki altı ay içinde açıklaması bekleniyor.

Hiç yorum yok: