28 Aralık 2015 Pazartesi

Bir yılı daha devirirken2015 yılını da kapatıyoruz. Bu yıl blogumu takip edenler bakımından çok kısır geçen bir yıl oldu ne yazık ki. Ancak Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanlığı'nı yürütüyor olmam dolayısıyla rutin avukatlık faaliyetinden geriye AİHM Günlüğüü ile ilgilenmeye zaman kalmıyordu takdir edersiniz ki. İyi ki başka bloglarda yazan arkadaşlar çalışıp üretmeyi sürdürüyorlar.

Bu çerçevede işinize yarayacağını düşündüğüm İHAM'ın 2015 yılında Türkiye'ye ilişkin açıkladığı kararların bir özetini meslektaşımız Benan Molu özetlemiş. Aşağıda bu emek isteyen çalışmanın linkini buradan tıklayabilirsiniz: Tıkla.

Hepinize geçtiğimiz yılın yoğun insan hakları gündeminden sıyrılarak daha yoğun geçeceğini söylemenin kehanet olmayacağı 2016'daki çalışmalarınız için enerji depoladığınız eğlenceli ve mutlu bir yeni yıl diliyorum. İnsan hakları ihlallerinin ortadan kalktığı bir dünya hala uzak bir hayal olsa da ben bu hayali kurmayı inatla sürdüren meslektaşlarımla birlikte daha dayanışmacı ve ortaklaşmacı bir mücadeleyi örgütleyeceğimiz bir dönemi 2016'da yaşayacağımıza inanıyorum.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve dolu dolu bir yeni yıl diliyorum.

17 Haziran 2015 Çarşamba

İnternet Haber Portallarının Sorumluluğu: Delfi SA v. Estonya (Büyük Daire) Kararı açıklandı

Dün 16 Haziran 2015 günü İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Büyük Dairesi Delfi AS v. Estonya (64569/09) davasında verdiği kararında ticari bir şirkete ait internet haber portalına kullanıcı yorumlarından dolayı ceza sorumluluğu yönelten Estonya adli mercilerin başvurucu şirketin ifade özgürlüğü ihlaline ilişkin şikayetini oy çokluğu ile reddetti. Anılan davayla ilgili olarak başvuru daha önce Mahkeme’nin 1. Dairesi önüne gelmiş ve 1. Daire, 10 Ekim 2013 tarihli kararında, oyçokluğu ile ifade özgürlüğü ihlali bulunmadığına karar vermişti.

Delfi SA v. Estonya davası, kullanıcılarca oluşturulan saldırgan yorumlar nedeniyle bir İnternet haber portalının sorumluluğu hakkında Mahkeme tarafından incelemede bulunulan ilk dava olma özelliğine sahip. Ticari temelde bir haber portalı işleten başvurucu şirket, bir vapur şirketi hakkındaki online haber hakkında okuyucularının oluşturduğu saldırgan (Mahkeme bu yorumları “nefret söylemi” olarak nitelemiştir) yorumlar nedeniyle ulusal mahkemeler tarafından sorumlu tutulmuş olduğundan şikayet etmiştir. Vapur şirketinin avukatlarının talebi üzerine, başvurucu şirket yayınlanmalarının üzerinden altı hafta geçtikten sonra saldırgan yorumları kaldırmıştır. Buna rağmen Estonya Mahkemeleri bu önlemi yeterli görmemiş ve davalı şirketin 320 Euro para cezası ödemesine hükmetmişlerdir.

Strazburg Mahkemesi, başvurucu şirketin ceza sorumluluğuna ilişkin Estonya mahkemelerinin tespitte bulunmalarının, özellikle mevcut yorumların aşırı olmaları, ticari temelde işletilen bir haber portalının profesyonel bir şekilde yöneten başvurucu tarafından yayınlanan bir habere tepki olarak yorumların yazılmış olması nedeniyle portalın ifade özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların haklı ve orantılı olduğundan ifade özgürlüğünü düzenleyen Sözleşme’nin 10. maddesinin ihlali olmadığına hükmetmiştir.

Mahkeme’nin 1. Daire 10 Ekim 2013 tarihli kararını açıklaması üzerine internet özgürlüğü ve ifade özgürlüğü konusunda uzman örgütlerin ve akademik çevrelerin karara karşı ağır eleştiriler yönelttiğine tanık olmuştuk (bkz., bu konudaki eleştirilerin en derli toplularından birisi Belçika Ghent Üniversitesi’nde medya özgürlüğü üzerine çalışmalar yapan Prof.Dr. Dirk Voorhoof tarafından Strasbourg Observers adlı blogda dile getirilmiştir. Anılan daire kararına ve Büyük Daire kararlarına karşı Dirk Voorhoof'un yazılarında Mahkeme'nin bu soruna yaklaşımının haber portallarının politikaları üzerinde bir takım sonuçları olacağını söyleyerek eleştirmiştir. Mahkeme’nin Büyük Daire çoğunluğunun bu eleştirilere pek itibar etmediği anlaşılmaktadır.

Anılan kararda yargıçlar Sajo ve Tsotsoria’nın karşı oylarının (dissenting) gerekçeleri ile yargıçlar Karakaş, Raimondi, de Gaetano ve Kjølbro’nun (concurring) ayrık oy gerekçeleri bulunmaktadır.

10 Mart 2015 Salı

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının icrası

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının icrası ile Bakanlar Komitesi'nin bu konudaki denetimine ilişkin oldukça aydınlatıcı bir video hazırlamış bulunuyor. İlgilenenler bakımından yararlı olacağını umuyorum. Aşağıda sunduğumuz linkte Türkçe olarak bu videoyu izleyebilirsiniz. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Presentation/Video_tr.asp

7 Ekim 2014 Salı

Mahkeme'ye Başvurmanın Doğru Yolu: Başvurucular için Video kılavuz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, potansiyel başvuruculara başvurularını hazırlarken dikkat etmeleri gereken hususlarda yardımcı olmak için bir video hazırladı. Türkçe dahil Avrupa Konseyine Üye Devletlerin resmi 16 dilinde hazırlanan videolar, başvurucuların yeni düzenlenen başvuru formunu doldururken karşılamaları gereken koşullar ve başvuru formunu doğru bir şekilde nasıl dolduracakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

2 Ekim 2014 Perşembe

Eylül Ayının Önemli AİHM Kararları Bülten No.1

Önceki yazımda belirttiğim gibi, bundan böyle AİHM’deki gelişmeleri aylık bültenler halinde duyurma sözümü tutuyorum. Uygulamacıların çalışmalarına faydalı olması dileğiyle.

Trabelsi v. Belçika kararı (140/10)
4 Eylül 2014
 • ·        Suçluların iadesi (extradition);
 • ·   Şartlı tahliye imkanı bulunmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunan başvurucunun ABD’ye iadesi;
 • ·    AİHM tarafından verilen geçici tedbir kararına (İçtüzük 39) davalı devletin uymamasının Sözleşme’nin 34. maddesinin ihlali anlamına gelmesi.

Trabelsi davasında AİHM Sözleşme’ye aykırı olarak şartlı salıverilmeye tabi olmaksızın müebbet hapis cezası alma ihtimali bulunan bir Devlete bir kimsenin iade edilmesini işkence ve kötü muameleyi yasaklayan Sözleşme’nin 3. maddesi oybirliğiyle ihlali olduğuna hükmetti. Bu dava AİHM’in hakkında (İçtüzük 39. madde uyarınca) geçici tedbir kararı almış olmasına rağmen terör suçları işlediği suçlamasıyla müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Tunus uyruklu Nizar Trabelsi adlı başvurucunun Belçika’dan ABD’ye iade edilmesiyle ilgilidir.
Mahkeme, Birleşik Devletler’de şartlı tahliye imkânı bulunmaksızın müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan başvurucuya ABD mevzuatının bu tür mahkûmiyetlerin yeniden gözden geçirilmesi için yeterli mekanizmalar öngörmediği ve bu nedenle 3. madde hükmüne aykırı olduğuna, dolayısıyla başvurucunun ABD’ye iadesinin 3. madde ihlali olduğuna karar vermiştir. Mahkeme ayrıca Belçika Devletinin Mahkeme tarafından verilen iade işleminin durdurulması kararına uyulmamasının Mahkeme’ye yapmış olduğu başvurusunu sürdürmek için girişimde bulunan başvurucunun 3. madde uyarınca güvence altına alınmış haklarının korunma düzeyini geriye dönüşsüz olarak düşürdüğünü ve bireysel başvuru hakkına (Sözleşme’nin 34. maddesi) müdahale anlamına geldiğini belirtmiştir.
Bu kararı şartlı tahliye olanağı bulunmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekmekte olan Abdullah Öcalan’a ilişkin 18 Mart 2014 tarihinde verilen Öcalan v. Türkiye (Başvuru No. 24069/03, 197/04, 6201/06 ve 10464/07) kararını bir adım daha ileriye taşıyan bir karar olarak görmek gerekiyor. Mahkeme’nin bu kararına göre, Sözleşmeci Devletler salt bu tarz şartlı tahliye olanağı olmaksızın müebbet hapis cezaları vermeme yükümlülüğü altında değildir, aynı zamanda böyle bir ceza alma ihtimali bulunan bir ülkeye kimseyi iade etmeme yükümlülüğü altındadır.
Trabelsi kararına ilişkin olarak Ukraynalı Yargıç Ganna Yudkivska’nın ayrı oy gerekçesinin meselenin felsefesinin daha iyi anlaşılması bakımından oldukça önemli olduğu kanısındayım.
(Karar metni İngilizce ve Fransızca’dır)
Carrella v. İtalya kararı (33955/07)
9 Eylül 2014
 • ·         Şeker hastası mahkûmun tutulma koşulları;
 • ·         Hastalığın ağırlığı ve aciliyetine uygun tedavi yükümlülüğü;
 • ·         Hapislik dışı seçenek tedbirlerin uygulanması.

Mevcut dava şeker hastası bir mahkûmun tutma koşullarına ilişkindir. Başvurucu Aniello Carella özellikle cezaevinde yeterli tıbbi bakım alamadığı ve bununda çeşitli hata ve ihmallere yol açtığını, bu nedenle olması gereken ameliyatın geciktiğini iddia ederek tutma koşullarından şikayetçi olmuştur. Başvurucu ayrıca, sağlık durumunun dikkate alınarak, durumuna uygun alternatif tedbirlerin uygulanma olasılığının ve şikâyetlerinin dikkate alınmadığından da şikâyetçi olmuştur.
Buna karşın AİHM, mevcut davada işkence ve kötü muameleyi yasaklayan Sözleşme’nin 3. maddesinin ihlal edilmediğine hükmetmiştir. Mahkeme, başvurucunun tıbbi kayıtlarının 2005 yılından beri sürekli bir tıbbi kontrol altında olduğunu, sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulandığını ve dilediği hastaneyi seçebildiğini gösterdiğini not ederek, bu durumun tutmanın doğasından kaynaklanan ızdırabın ötesine geçerek 3. maddenin aradığı asgari ağırlık eşiğini aşmadığından ihlal oluşturmadığına karar vermiştir.
(Karar metni sadece Fransızca’dır)
Hassan v. Birleşik Krallık   (29750/09) (Büyük Daire Kararı)
16 Eylül 2014
 • ·         Uluslararası silahlı çatışma bağlamında Sözleşme'nin uygulanması;
 • ·         Mahkeme’nin sınır aşan yetkisi (extra–territorial jurisdiction);
 • ·         Silahlı çatışma koşullarında kişi özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin Sözleşme’nin 5. maddesinin uygulanmaması ya da onun tutmaya ilişkin yükümlülüklerinin uluslararası insancıl hukuk kuralları (3. ve 4. Cenevre Sözleşmeleri) çerçevesinde yorumlanması talebi;

Irak uyruklu Tarek Hassan 2003 yılındaki çatışmalı dönemde Britanya silahlı kuvvetleri tarafından yakalanmış ve Irak’ın Güneybatısındaki Bucca Kampında tutulmuştur. Kardeşi, Tarek’ın Britanya kuvvetlerinin kontrolü altında olduğunu, daha sonra üzerinde işkence ve infaz izlerinin görüldüğü cansız bedeninin bulunduğunu ileri sürmüştür.
Mahkeme’nin Büyük Dairesi kararında Hassan’ın yakalanma ve tutulmasının keyfi olmadığına oybirliği ile karar vermiştir. Tarek Hassan Nisan 2003 tarihinde Britanya askerleri tarafından gözaltına alındığı andan Bucca Kampından alınıp askeri eskort eşliğinde Mayıs 2003 tarihinde bırakıldığı ana kadar Birleşik Krallık yargı yetkisinde bulunmuş olmasına rağmen, 13’e 4 oyla Mahkeme, Tarek Hassan’ın mevcut yakalanma ve tutulmasına ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddesinin 1, 2, 3 ya da 4. fıkralarının ihlal edilmediğine karar vermiştir.  Büyük Daire kararında ayrıca uluslararası insancıl hukuk ve Avrupa Sözleşmesinin her ikisinin de silahlı çatışma sırasında keyfi tutmaya karşı güvenceler ile özgürlükten mahrumiyete izin veren nedenlerin öngörüldüğü Sözleşme’nin 5. maddesinin, mümkün olduğu ölçüde, ele geçirilen savaş esirlerine ve 3üncü ve 4üncü Cenevre Sözleşmesi uyarınca güvenlik tehlikesi yaratan sivillerin tutulmasına ilişkin kurallarının uzlaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Mevcut davada, Mahkeme, Britanya askerleri tarafından başka silahlar ve istihbari değeri bulunan askeri bir belgenin ele geçtiği kardeşinin evinin çatısında silahlı bir şekilde bulunan Tarek Hassan’ın yakalanıp gözaltına alınmasının uluslararası hukuk uyarınca meşru gerekçeleri olduğunu tespit etmiştir. Dahası, Bucca Kampına alınmasını müteakip bir tarama işlemine tabi tutulmuş ve güvenlik tehdidi oluşturmayan bir sivil olduğu ve salıverilmesi için kendisini temize çıkarmasına izin verilmesi tespitinde bulunulmuştur.  Bu nedenle Tarek Hassan’ın yakalanması ve tutulması keyfi bulunmamıştır.
Bu karara ilişkin Reading Üniversitesinin uluslararası hukuk profesörü Lawrence Hill–Cawthorne’un ayrıntılı hukuksal tartışması için bkz. Blog of the European Journal of International Law.
16 Eylül 2014
 • ·         Kanunsuz ceza olmaz ilkesi (Sözleşme 7. madde);
 • ·         Yasal düzenlemelerin öngörülebilirliği;
 • ·         Mülkiyet hakkının güvenceli olmaması

Bu dava başvurucu Georgiev Plechkov’un Romanya’nın Karadeniz’deki “münhasır ekonomik bölgesi” içinde yasadışı balık avladığı iddiasıyla ertelenmiş hapis cezası ile içindeki tesisatlar, araç gereçler ve güvertesindeki kargosu ile birlikte gemisinin müsadere edilmesine ilişkindir. Mahkeme, başvurucu Plechkov’un mahkûmiyetine yol açan ne ulusal hukuktaki hükümlerin ne de mahkemelerin yorumlarının yeterli öngörülebilirliğe sahip olmadığını tespit etmiştir.  İçindeki araç gereç ile güvertesindeki kargosuyla birlikte geminin müsadere edilmesini ise başvurucunun mülkiyetinden barışçıl yararlanma hakkına bir müdahale oluşturduğuna hükmetmiştir.

Mocanu ve Diğerleri v. Romanya [BD] (10865/09 45886/07 32431/08)
17 Eylül 2014
 • ·         Sözleşme'nin yaşam hakkına ilişkin 2, işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin 3 ve adil yargılanmaya ilişkin 6. maddesinin usuli gerekliliklerinin ihlali;
 • ·         Bükreş’te 1990 Haziran ayındaki gösterilerin bastırılmasına ilişkin soruşturmanın kusurlu ve yetersizliği.

Mocanu ve Diğerleri davası, 1990 Haziran’ında Bükreş’te rejim karşıtı gösterilerin şiddetle bastırılmasını müteakip soruşturma ve yargılamanın uzunluğuna ilişkindir.
Gösterilerin bastırılması sırasında Bayan Mocanu’nun kocası ateşli silahla öldürülmüş ve Bay Stoica polis tarafından gözaltına alınmış ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Mahkeme, istisnai durumlarda, Devlet görevlileri tarafından gerçekleştirilen kötü muamelenin psikolojik sonuçlarının kendilerine uygulanan muamele hakkında mağdurların şikâyet etme yeteneklerini olumsuz etkileyebileceğini ve zararlarının giderimine ilişkin haklarına önemli bir engel oluşturabileceğini kabul etmektedir. Mağdurların çoğunluğu gibi, Bay Stoica, olayların meydana gelmesinden ancak yıllar sonra yetkililerin resen soruşturma açmaları ve ilerleme kaydeder görünmeleri üzerine şikayet etme cesaretini kendinde bulmuştur. Mahkeme, mevcut davanın istisnai koşullarını dikkate alarak, Bay Stoica’nın savunmasızlık ve güçsüzlük duygularının olaylardan on yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra 2001 yılına kadar şikâyette bulunmamasına neden olmasını akla yakın ve kabuledilebilir bir açıklama olduğuna karar vermiştir. Mahkeme, soruşturmayı yürütmekle sorumlu makamların şiddet olaylarından sorumluların teşhis ve cezalandırılmasını ve başvurucuların Sözleşme'nin amaçları bakımından etkili bir soruşturmadan yararlanmalarını sağlayacak bütün tedbirleri almadığını tespit etmiştir. Davanın tartışmasız bir şekilde karmaşık olduğunu kabul etmekle birlikte, Mahkeme, Romen toplumundaki siyasi menfaatlerin öneminin Romen makamlarını herhangi bir hile veya hukukdışı eylemlere hoşgörü gösterildiği görüntüsünden kaçınmak için davayı derhal ele almaya itmesi gerektiği kanısına varmış ve bu nedenle Sözleşme’nin 2, 3 ve 6. maddesinin usuli gerekliliklerinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.
Mansur Yalçın ve Diğerleri v. Türkiye (21163/11)
16 Eylül 2014
 • ·         Çocukların ebeveyinlerin inançlarına uygun eğitim hakkı;
 • ·         Dini eğitimin zorunlu ve indoktriner bir şekilde verilmesinin eğitim hakkının ihlalini oluşturduğu (Sözleşme’nin 1 Numaralı Protokolünün 2. maddesinin Mansur Yalçın, Yüksel Polat ve Hasan Kılıç bakımından ihlal).
 • ·         İhlalin sistematik eksiklikten kaynaklanması nedeniyle Sözleşme’nin 46. maddesi uyarınca Türk Hükümetinin ihlali ortadan kaldıracak tedbirleri almasına.

Mansur Yalçın ve Diğerleri davasında İslam’ın heterodox bir dalını oluşturan Alevi inancına sahip başvurucular, okullarda zorunlu din ve ahlak bilgisi dersinin İslam’ın Sünni anlayışı temelinde verildiğinden şikâyetçi olmuşlardır. Mahkeme, Türk eğitim sistemindeki din dersi müfredatının halen ebeveyinlerin inançlarına saygıyı sağlayacak yeterlilikte düzenlenmediğini gözlemlemektedir.
Sözleşme’nin 1 Numaralı Protokolünün 2. maddesinin Mahkeme tarafından ihlaline ilişkin tespiti daha önce Mahkeme’nin Hasan ve Eylem Zengin v. Türkiye kararında tespit ettiği yapısal sorundan kaynaklanmaktadır. Mahkeme, ayrıca Türkiye’nin, özellikle ailelerinin dini ve felsefi inançlarını açıklamak zorunda bırakmaksızın, çocukların din ve ahlak bilgisi derslerinden muaf tutulabileceği bir sistem oluşturarak durumu gidermek zorunda olduğuna hükmetmiştir.
 (Karar metni sadece Fransızca’dır)
Karara ilişkin ayrıntılara ilişkin Bianet’in haberleri için bkz.

30 Eylül 2014 Salı

AİHM Kararlarının Aylık Takibi

Değerli takipçiler, bu aydan itibaren AİHM'in ay içinde verdiği önemli kararları dikkatinize getirmeye çalışacağım. Böyle bir değişikliğe gitme nedeni büromuzun artan işyükü karşısında Mahkeme'nin kararlarını takip için yeterli zamanı ayıramıyor oluşumdur. 
Ancak, okuyucularımı da gelişmelerden mahrum etmek istemem. Bu nedenle yöntem olarak ay içinde önemli olabilecek kararları kısa özetler halinde dikkatinize sunmak, böylece özellikle uygulamacıların çalışmalarına bir nebze olsun katkıda bulunmayı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Böyle bir değişikliğe gitmek için Mahkeme'nin yaz tatilinden çıktığı Eylül ayından daha uygun bir ay olmaz, o nedenle bu ayın özeti ile blogumuza devam edeceğiz. İlk bülten çok yakında önünüzde olacak. Bu Blogu izleyenlere verimli ve huzurlu çalışma ortamları dilerim.

Saygılarımla,

Av.Hasan Kemal Elban

8 Temmuz 2014 Salı

Şener ve Şık v. Türkiye: İki araştırmacı gazetecinin bir yıldan daha fazla tutulması Sözleşme ihlalidir

Şık ve Şener Silivri Hapishanesinde havalandırmadalar
Bugün (8 Temmuz 2014 günü) Nedim Şener v. Türkiye (Başv.No.38270/11) ve Şık v. Türkiye (Başv. No. 53413/11) davalarında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi oybirliği ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin:

 • kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını düzenleyen 5. maddesinin 3. fıkrasının;
 • tutmanın hukukiliği hakkında hızla karar verilmesi (habeas corpus) hakkını düzenleyen 5. maddesinin 4. fıkrasını;
 • ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesinin ihlal edildiğine 
hükmetti.

Dava, 2013 tarihinde darbe kışkırtıcılığından mahkum edilen Ergenekon suç örgütüne yardım ve yataklıkla itham edilen iki araştırmacı gazetecinin süregelen tutukluluklarına ilişkindir.

Mahkeme, gazeteci Şener ve Şık'ın bir yıldan fazla süren tutukluluğuna ilişkin yetkili mercilerin gerekçelerinin ne "yerinde" ne de "yeterli" olduğuna hükmetmiştir. Mahkeme, ne gazetecilerin ne de avukatlarının tutuklamanın haklılığına ilişkin gerekçelerin hukukiliğine karşı tatmin edici bir şekilde itiraz etme olanakları olmadığına karar vermiştir. Mahkeme, ayrıca "gerçekten de bu tür gözaltı/tutma tedbirleri Devlet organlarının tutum ve eylemlerini araştırma ve yorumlama faaliyeti yürütmek isteyen araştırmacı gazetecilerin kendilerine otosansür uygulamalarına neden olabilecek bir iklimin yaratılmasından sorumlu olduğu" yorumunda bulunmuştur.

Davaya ilişkin olgular

İlk davanın başvurucusu Nedim Şener 1966 doğumlu bir Türk vatandaşıdır ve İstanbul'da (Türkiye) yaşamaktadır. Kendisi esas olarak politikacı ve işadamlarının, Mafya tipi oluşumlarla ve terör örgütleriyle ilişkili belirli bazı güvenlik gücü mensuplarının suistimaller, istihbarat örgütünün  ve dini çevrelerin etkisi altındaki polisin işlediği suçlar üzerine çalışan bir araştırmacı gazetecidir.

İkinci davadaki başvurucu Ahmet Şık ise 1970 doğumludur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Kendisi araştırmacı gazeteci, serbest muhabir, fotografçı ve yazarlık yapmaktadır. Makaleleri ifade özgürlüğü, çözülmemiş cinayetler, yargı sisteminin yürütülmesinden kaynaklanan sorunlar, polis şiddeti ve Kürt sorunudur.
Her iki gazeteci de gazetecilik faaliyetleri dolayısıyla pek çok ödülü bulunmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 2007 tarihinde ülkede istikrarsızlık yaratmak amacıyla şiddet eylemlerinin planladığı ve uyguladığı ve askeri bir darbenin önünü açmayı amaçladığı iddia edilen Ergenekon suç örgütü üyelerine yönelik bir soruşturma başlatmıştır. Savcılık, ayrıca ordudaki subaylara, generallere, istihbarat teşkilatı mensuplarına, işadamlarına, politikacılara ve gazetecilere karşı ceza davası açmıştır. Bu kişiler ömür boyu hapis cezasını gerektiren anayasal demokratik düzeni devirmeyi amaçlayan bir darbeyi teşvik etmekle itham edilmişlerdir. Ergenekon ana davasında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların büyük çoğunluğunun hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiştir.
Polis, 3 Mart 2011 tarihinde Şener ve Şık'a ait evlerin ve işyerlerini aramıştır. İki gazeteci gözaltına alınmışlardır. Ahmet Şık'ın gözaltına alınması derhal ulusal ve aralarında Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ile Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün de bulunduğu uluslararası tepkiye neden olmuştur. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı, 5 Mart 2011 tarihinde terör örgütü Ergenekon üyesi olmak şüphesiyle tutuklanmasına karar vermiştir. Aynı gün Nedim Şener'in polis tarafından ifadesi alınmış, ardından savcılık ve son olarak da İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı tarafından sorgulanmıştır. Kendisi, diğer suçların yanında, Ergenekon soruşturmasını hayli ağır bir şekilde eleştiren bir kitap yazımına yardım etmek ve Ergenekon adına propogandayı yayan başka bir kitabın yazımına katkı sağlamakla suçlanmıştır. Şener ile ilgili olarak faaliyetlerini gizlemek ve kamu oyunu manüple etmek yoluyla örgüte yardım ve yataklık yapdığından şüphelenildiği belirtilmiştir. Kendisi derhal tutuklanmıştır.
Şener ve Şık tamamı reddedilen salıverilmeleri için çok sayıda başvuruda bulunmuşlardır.
Savcılık makamı 26 Ağustos 2011 tarihinde Ergenekon suç örgütüne yardım ve yataklık etmek ve İslamcıların Devlet yapılarına sızmasını destekleyen hükümeti suçlayan iki kitabın yazımına katkıda bulunmak ya da yardım etmekle suçlanmışlardır. Kitaplar, ayrıca Ergenekon yargılamalarının aynı İslamcı liderler tarafından hükümete muhalefeti bastırmak için amacından saptırılmış olduğunu ima etmekteydiler. Bu yargılamalar halen devam etmektedir.

Başvurucular, 12 Mart 2012 tarihinde salıverilmişlerdir.

Başvurucuların Şikayetleri

Nedim Şener, Sözleşme'nin işkence ve insanlıkdışı ya da aşağılayıcı muamele yasağını düzenleyen 3. maddesine dayanarak gözaltına alınmasının aşağılayıcı muamele oluşturduğunu ileri sürmüştür. Her iki başvurucu, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını öngören 5. maddenin 1 ve 3. fıkraları uyarınca tutuklanmalarına ilişkin yargısal kararların ve salıverilme taleplerinin reddine ilişkin kararların herhangi bir somut delile dayanmaksızın verildiğinden şikayetçi olmuşlardır. Sözleşme'nin, tutmanın hukukiliğinin hızlı bir şekilde denetlenmesi hakkını içeren 5. maddesinin 4. fıkrasına dayanarak, tutuklanmalarının hukukiliğine karşı etkili bir itirazda bulunamadıklarını; ayrıca yargısal makamların silahların eşitliği ve yargılamanın çelişikliği ilkelerini ihlal eder şekilde dosyadaki aleyhlerine delillerden haberdar olmalarının engellendiğini ileri sürmüşlerdir. Son olarak, ifade özgürlüğünü öngören 10. maddeye dayanarak, başvurucular tutuklanmaları ve tutukluluklarının devamı yönündeki kararlar nedeniyle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğinden şikayetçi olmuşlardır.

Mahkeme'nin kararı

3. maddeye ilişkin olarak

Mahkeme, tutulmanın doğası gereği kaçınılmaz olanın ötesine geçen ya da Sözleşme'nin 3. maddesinin şart koştuğu asgari ağırlık eşiğini geçtiğini gösteren tutma koşullarının varlığını gösteren herhangi bir olgunun dava dosyasında bulunmadığına karar vermiştir. Bu nedenle bu şikayet reddedilmiştir.

5. maddenin 3. fıkrasına ilişkin olarak

Mahkeme, ilk başta başvurucuların yetkililer tarafından gözaltına alındığı ve sorgulandığı sırada suç örgütü üyeliğinden şüphelenildiği konusunda bilgilendirilmiş olduklarını gözlemlemektedir. Mahkeme, "yargılama makamlarını etkileme" suçunun başvuruculara karşı suçlamaların temelini oluşturduğunu not etmektedir. Bununla birlikte, suçlama CMK'nın 100. maddesinin 3. fıkrasında suçlanan kişiye ilişkin kuvvetli şüphenin varlığının kabul edildiği katalog suçlardan birine ait değildir. Mahkeme'ye göre, soruşturma aşaması bağlamında bir yıldan fazla sanıkların tutuklu kalmalarının gerekli olup olmadıkları meselesi bu nedenle şüpheli bir hal almaktadır. 

Mahkeme ayrıca ceza yargılamasının ilk bir yılı süresince başvurucuların kefaletle salıverilme taleplerinin reddine dair kararların gerekçelendirilmemiş olduğunu not etmektedir. Mahkeme'ye göre, ayrıntılı gerekçelerin yokluğu başvurucuların tutukluluklarının devam etmesini gerektiğini gösteren somut kanıtların olmadığı anlamına gelmektedir. Klişe bir şekilde listelenmiş gerekçeler bu eksikliği gidermeye yeterli değildi.

Mahkeme, ayrıca Şener ve Şık'ın "kara propaganda" yöntemleri kullanmakla suçlanmalarının yargıya kamunun güvenini içten içe zedelediği düşüncesindedir. Mahkeme, böylesi bir eylemin Ceza Kanununda suç sayılmadığını tespit etmiştir. Mevcut kitapların gerçekdışı iddialar içermesi halinde bile, Mahkeme, iftira ya da yargılama makamlarını etkileme suçunun terör örgütüne üyelik ya da yardım suçlarından daha az ciddi niteliğinin bulunduğunu ve böylesi uzun bir süre tutukluluğa izin vermediğine işaret etmektedir. 

Mahkeme, bu nedenle başvurucuların soruşturmanın en başında "ciddi terör suçlarıyla" suçlanırlarken ve tutukluluklarının sürdürülmesi gerektiği varsayılırken, yetkililer tutma kararlarını, uzunluğunu haklı gösterecek ne "ilgili" ne de "yeterli" gerekçeler üzerinde temellendirmişlerdir.

Bu nedenle her iki davada da Sözleşme'nin 5. maddesinin 3. fıkrası ihlal edilmiştir. 

5. maddenin 4. fıkrasına ilişkin

Mahkeme, tutmaya karşı itiraz usulünün çelişmeli ("adversarial") olmak ve savcılık ile tutulan kimseden oluşan taraflar arasındaki silahların eşitliğini güvence altına almak zorunda olduğunu, yinelemektedir. Ulusal yasama organı tarafından tercih edilen yöntem karşı tarafın sunulan herhangi bir görüşün farkında olmasını ve onlar hakkında yorumda bulunabilmek için gerçek bir fırsata sahip olmasını güvence altına almak zorundadır. 

Mahkeme , yargılama makamlarının Şener ve Şık'a karşı suçlamalarının esas olarak, başvuruculardan çok üçüncü kişilerin mekanlarından el konulmuş belge ve bilgisayar dosyalarından kaynaklandığını not etmektedir. Gizlilik gerekliliğine dayanarak, savcılık başvurucunun bu kilit nitelikteki delilleri incelemelerine izin vermeyi reddetmiştir. Mahkeme bu nedenle, ne başvurucuların ne de avukatlarının tutmanın hukukiliğine itiraz etmek için büyük önemi olan belgelerin içerikleri hakkında yeteri kadar bilgilendirilmemiş olduklarına karar vermiştir. Bu nedenle, her iki dava bakımından Sözleşme'nin 5. maddesinin 4. fıkrası ihlal edilmiştir.

10. maddeye ilişkin

Mahkeme, başvurucuların böylesi uzun bir süre ilgili ve yeterli gerekçeler olmaksızın tutulurken, yargısal makamların başvurucuların kamu yararını ilgilendiren konularda görüşlerini açıklama hevesleri üzerinde soğuk duş etkisine ("chilling effect") neden olduklarına karar vermiştir. Bu anlamda [yargısal makamlar] gözetim tedbirlerini uygulayarak Devlet organlarının tutum ya da eylemleri hakkında araştırma yapma ya da yorumda bulunmayı planlayan herhangi bir gazeteci için bir oto-sansür ortamı yaratılmasından sorumludurlar. Başvurucuların tutuklanmaları ve bir yılın üzerinde tutuklu kalmaları herhangi bir sosyal ihtiyaç baskısına karşılık gelmemektedir. Mevcut tedbirler izlenen meşru amaçla orantılı değildir ve bu nedenle demokratik bir toplumda gerekli bulunmamıştır. Bu nedenlerle, her iki davada da Sözleşme'nin 10. maddesi ihlal edilmiştir.

Adil Tazmin

Mahkeme, Türkiye'nin Nedim Şener için 20.000 Euro, Ahmet Şık için 10.000 Euro manevi tazminat ödemesine karar vermiştir.

Karar metinleri sadece Fransızca olarak kaleme alınmışlardır.